Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
Rozvoj města
  Úvod
  Akční plán 2004-2006
  Podrobnosti
  1. Infrastruktura
  2. Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy
  3. Podpora a rozvoj podnikání
  4. Sociální oblast a zdravotnictví
  5. Životní prostředí
  6. Vzdělávání, školství a volný čas
  English Summary
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


___________________________________________________________________________

Municipal Development of the Cesky Krumlov City
A brief summary in English is given HERE.

___________________________________________________________________________
Město Český Krumlov má k dipozici řadu koncepčních materiálů a studií, souvisejících s jeho rozvojem v budoucnosti. Nejdůležitějšími dokumenty přitom jsou Strategie rozvoje města Český Krumlov a Akční plán města pro období 2004-2006.

Okolnosti vzniku Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov uvádíme v jiné části serveru. Definitivní a zastupiteli schválený text Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov je ke stažení ZDE ve formátu MS Word (930kB) nebo totéž ZDE v komprimované verzi (zip, 220 kB).

Akční plán je logickým vyústěním městské rozvojové strategie do souboru plánovaných projektů, které jsou také vybaveny odhadem nákladů a harmonogramu jejiách realizace, a někdy také specifikací, kolik prostředků bude třeba vynaložit z městského rozpočtu. Textovou verzi Akčního plánu, která je předložena zastupitelům města ke schválení, najdete ZDE ve formátu MS Word (830kB) nebo totéž ZDE v komprimované verzi (zip, 180kB).

Strategie rozvoje města i Akční plán jsou aktivitami, které byly realizovány na základě požadavků Úřadu města Český Krumlov. Občanské sdružení ICOS bylo jedním z realizátorů tohoto požadavku. ICOS se však městskou rozvojovou strategií zabývá dlouhodobě, jak je ostatně popsáno ZDE.