Obnova.Krumlov.cz
... obnova občanské společnosti v Českém Krumlově
  Naposledy aktualizováno: Komunitní projektové centrum Č.Krumlov ~ - Správní rady
O projektu
Komunitní projektové centrum Č.Krumlov
  SLUŽBY
   - Projektová asistence
   - Strategie rozvoje
   - Naše ceny
  Aktivity projektu
  CHCETE ŽÁDAT O PENÍZE?
  CHCETE ZŘÍDIT ORGANIZACI?
   - Registrace občanského sdružení
   - Správní rady
  English Summary
Rozvoj města
Galerie
  Diskuse

Chcete-li dostávat
informace o aktualizaci,
vyplňte svou adresu níže:


___________________________________________________________________________

Community Project Centre Cesky Krumlov
A brief summary in English is given HERE.

___________________________________________________________________________

Úvod


Komunitní projektové centrum Český Krumlov je aktivitou občanského sdružení ICOS, která je hrazena z prostředů PHARE Evropské unie, programu rozvoje občanské společnosti (rozpočtová linie Phare CZ0102/01). Administrátorem programu je Nadace rozvoje občanské společnosti.


Aktivita vznikla původně jako odpověď na potřebu vytvoření implementačního článku Strategie rozvoje města Český Krumlov, tedy jako agentura, která se zabývá "dotahováním" místního strategického plánování do konkrétních žádostí o dotace a granty z externích zdrojů (=mimo městský rozpočet). Peripetie vzniku této aktivity v Českém Krumlově jsou uvedeny ZDE.

Postupem času se nám ukázalo, že naše služby jsou žádané i subjekty mimo region Českého Krumlova. Kromě toho jsme zjistili, že v samotném Českém Krumlově není našich potenciálních klientů dostatek. Služby Komunitního projektového centra Český Krumlov jsme proto začali nabízet i mimo Český Krumlov. Drtivá většina našich klientů v současnosti sídlí na území celého Jihočeského kraje, ale někteří klienti jsou i z jiných částí ČR.Služby Komunitního projektového centra Český Krumlov jsou zaměřeny především na nevládní neziskové organizace v Jihočeském kraji. V případě zájmu pomáháme rovněž místním samosprávám. V některých případech pomáháme i drobným a středním podnikatelům, ale jen poté, kdy vyčerpali své možnosti u jiných, podnikatelům příslušejících, institucí (Regionální rozvojová agentura RERA a.s., hospodářská a agrární komora, atp.). My umíme především:
  • Připravit projekt "na klíč" - v případě, že klient ví, co přesně chce a na jaké fondy se jeho záměr vztahuje, naše služby zahrnují ověření toho, zda klient splňuje formální náležitosti dané grantové soutěže, analýzu projektového cyklu, zakončenou vytvořením logického rámce projektu, sepsáním vlastní žádosti, ověření formálních náležitostí přihlášky a případně i vlastní podání přihlášky jménem klienta. Zkušenosti nám ukazují, že na typický "evropský" projekt si klient musí vyhradit nejméně půlden (pro analýzu projektového cyklu), naše služby zahrnují obvykle 10-30 člověko-hodin.
  • Připravit záměr a projekt - v případě, že klient ví o nějaké aktuální grantové soutěži, chce se o tyto peníze ucházet, ale neví, jak na to, poskytujeme podobné služby, jak je uvedeno výše. Analýze projektového cyklu však musí předcházet strategické plánování či definování záměru. Typicky si klient musí vyhradit nejméně celý den a naše služby představují 20-50 člověko-hodin. Naše zkušenosti nám ukazují, že s touto službou jsou naši klienti nejvíce spokojeni, a to i v případě, že je nakonec grantová přihláška neúspěšná.
  • Pomoci se strategií rozvoje organizace - v případě, že klient má představu o tom, co zhruba chce dělat, ale neví o žádných možných financích a ani neví jak na ně, poskytujeme neziskovým organizacím pomoc při formulování vlastní rozvojové strategie formou moderované diskuse a odborných konzultací a rad.
  • Asistence s formuláři - například s RA tabulkami ( = formuláře Ministerstva financí ČR, používané v souladu se "Zásadami pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou").